Maakuntatoimikunta

Sivu on päivitetty 21.3.2014.

Maakuntatoimikunta ohjaa ja yhteensovittaa Vapepan toimintaa alueellaan. Tehtävinä ovat mm. toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, kentältä tulleiden esitysten käsittely, vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyön vahvistaminen, huomionosoitusten käsittely.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntatoimikunta koostuu Vapepa-järjestöjen edustajista, viranomaisasiantuntijoista sekä Vapepa-asiantuntijoista. Toimikunta kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Voit tuoda esityksiä maakuntatoimikunnan käsittelyyn puheenjohtajien, sihteerin tai oman toimialasi edustajan kautta. 

Alla olevasta linkistä löydät toimikunnan kokoonpanon 2013-2015 (päivitetty 20.3.2014) sekä alueemme viimeisimmät toimintakertomukset ja -suunnitelmat:
LiiteKoko
Vapepa ts2014.pdf105.32 Kt
Vapepa tk2013.pdf72.11 Kt
M-tmk 2014 vaaka.pdf52.85 Kt
Ryhmät: